ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เปิดประตู.....สู่สมอง

                                                          ส่วนประกอบของสมอง

  เซรีบรัม สมองส่วนหน้า : สมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์
                 
   ฟรอนทัล โลบ : สมองกลีบหน้า หรือ สมองกลีบหน้าผาก
         ควบคุมด้านการวางแผน การจัดการ การแก้ไข้ปัญหา บุคคลิกภาพ พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก จิตสำนึก การออกเสียงพูด ความจำ ทักษะการเคลื่อนไหว และการคิดคำพูด
  
   พาไรทัล โลบ : สมองกลีบข้างศรีษะ
             ควบคุมการรับรู้จากสัมผัสต่างๆ ในร่างการ และการทำงานประสานกันของมือและตา
  
   ออกซิพิทัล โลบ : สมองกลีบท้ายทอย
              ควบคุมการรับรู้ทางด้านการมองเห็นภาพ และการประมวลภาพ (แปลความหมายและเข้าใจในสิ่งที่มองเห็น

   ซีรีเบลลัม : สมองน้อยหรือสมองเล็ก
              ควบคุมการรักษาสมดุลการทรงตัว และควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้ทำงานสัมพันธ์กัน เช่น แขนและขา

   เทมพอรัล โลบ : สมองกลีบขมับ
              ควบคุมการรับรู้ทางด้านการได้ยินเสียง ความเข้าใจภาษา และความจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น